අගෝස්තු මස වැඩසහනට ලියපදිංචි විමේ විස්තර ඇතුලත් වීඩියෝව

Practical වැඩසහනට ලියපදිංචි විමේ විස්තර ඇතුලත් වීඩියෝව

සියලු පාඨමාලාවන් වලට අදාල යාවත්කාලීන තොරතුරු වඩාත් පහසුවෙන් දැනගැනීම සඳහා Telegram App එක Download කර, පහත සඳහන් ලින්ක් එක භාවිතා කර “Ceylontuition Telegram” Group එකට සම්බන්ධ වන්න.

https://t.me/joinchat/AAAAAEbfZnjVXi_xOkddxQ

ඔබට ඇතිවන සිද්ධාන්තමය ගැටලු ඉදිරිපත් කර සාකච්චා කිරීමට අපෙගේ Ceylontuition Question Discussion Gorup එකට Join වන්න.

https://t.me/joinchat/0xM4q2gx_NYyNDU1

 

අන්තර්ජාලය හරහා ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය බොහො රට වල කලක් තිස්සේ ක්‍රමානුකූලව සිදු කරගෙන ගිය නමුත් මෙම සංකල්පය ශ්‍රි ලංකාවට නවමු අත්දැකීමක් විය. අන්තර්ජාලය හරහා ඉගැන්වීමේ සංකල්පය ශ්‍රි ලංකාව තුල වඩාත් ප්‍රචලිත වූයේ මෙම වසරේ මුල භාගයේ අති වූ COVID 19 වසංගත තත්වයත් සමගිනි. සමාජ දුරස්ථ භාවය රැකෙන පරිදී උපකාරක පන්ති පවැත්වීමේදී ඇති වන ප්‍රායොගික අපහසුතාවයත්, නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය හමුවේ උපකාරක පන්ති පැවැත්වීමට නොහැකි වීමත් සමග මෙම අන්තර්ජාලය හරහා ඉගැන්වීමේ සංකල්පය වඩාත් ප්‍රායොගික, ක්‍රමවත් සහ ඉතා සුදුසු ඉගැනුම් ක්‍රමයක් ලෙස අප රට තුල ප්‍රචලිත විය.

අපගේ උපකාරක පන්ති සදහා සහභාගී වූ සියලු දරුවන් හට භෞතික විද්‍යා විශය නිර්දේශය සම්පුර්ණයෙන්ම ආවරණය කිරීම සදහා අප විසින් මෙම ඉගැන්වීම් ක්‍රමය ඉතා සාර්ථක ලෙස යොදාගත්තෙමු. මීට අමතරව අපගෙ උපකාරක පන්ති සදහා සහභගි නොවන දිවයින පුරා වෙසෙන සිසු දරුවන් රැසක් අපගේ ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම් මගින් 2020 උසස්පෙල භෞතික විද්‍යා විශය සදහා ඉතා සාර්ථක ලෙස සූදානම් කිරීමට අප සමත් වූයෙමු.

එම වටිනා අවස්ථව මෙවරත් දිවයින පුරා වෙසෙන සියලු සිසුන් හට ලබා දීම උදෙසා 2021 වර්ශය සදහා අංග සම්පූර්ණ භෞතික විද්‍යා පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන බව අප ඔබට ඉතා සතුටින් දන්වා සිටිමු. ඔබගේ සියලු අධ්‍යන කටයුතු ඉතා ගුණාත්මක අන්දමින්, ඉතාමත් නිවැරදිව සහ කඩිනම්ව ඔබ වෙත ලබාදීමට අප ඉතා යුහුසුලුව කටයුතු කරන්නෙමු.

සියලු සිසු දරු දැරියන් හට ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ දැනුම් සම්භාරයක් ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රමුඛථම සහ විශ්වාසනික අන්තර්ජාල ඉගැන්වුම් වෙබ් අඩවිය ලෙස කටයුතු කිරීමට අප බලපොරොත්තු වන්නෙමු.